Vår verksamhet

 Mål och arbetssätt

 

Verksamheten har mål som utgår från aktuell läroplan för förskolan samt Stockholms stads förskoleplan. De finns att ta del av i vår verksamhetsplan. Förskolan har även en likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling och vi arbetar för att ingen mobbning, trakasserier eller annan kränkande behandling ska förekomma på förskolan. Ingen diskriminering pga. exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder ska förekomma i verksamheten.

 

I vårt arbete med barnen utgår vi från Läroplanen för förskolan och låter barnens intresse styra. Genom lek, ordramsor, sång och dramatisering arbetar vi på ett språkutvecklande sätt. Vi går regelbundet till skogen och  biblioteket och tycker om att vistas utomhus i närområdet så mycket vi kan. Mer information finns under vår profil.

 

SANYO DIGITAL CAMERA

På förskolan sker även projekt inom olika ämnesområden. Projekten kan ske inomhus, på gården eller i skogen. Vi utgår alltid ifrån barnens intressen och barnens frågor och undersökande står i fokus.

Projekt kojbygge i skogen

IMG_0451

Lämna ett svar