Skyddad: Föräldrar

Välkomna till Olivträdet!

blommor

Här kan du som förälder hitta aktuell information från förskolan genom att logga in.
Nedan finns allmän information till  våra föräldrar:


 

Om ditt barn är sjukt:

Om ditt barn är sjukt eller inte orkar delta i verksamheten ska det stanna hemma tills det är friskt och piggt igen.

Vid feber gäller en feberfri dag, vid kräkning och diarré ska barnet äta som vanligt och ha varit utan symptom under två dygn.

 Ring förskolan och meddela att ditt barn är sjukt på morgonen, helst innan 9.00. Barnet ska orka vara med i den vanliga verksamheten, det är barnets allmäntillstånd som avgör när det är dags att komma tillbaka. 

Information om öppettider:

Olivträdets förskola har öppet i enlighet med föräldrars behov inom ramtiden enligt Stockholms stads riktlinjer*. Vi har stängt två dagar per termin för planering, samt några veckor i juli i samråd med föräldrar.  

*Enligt Stockholm stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola, www.Stockholm.se/ef

Riktlinjer för klagomål:

Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. Framför dina synpunkter till ditt barns pedagoger i första hand. Om ni inte lyckas lösa problemet och missnöje kvarstår kan ni vända er till förskolechefen. Det går bra att göra ett skriftligt klagomål och lämna på förskolan eller mejla till info@olivtradet.se. Vi utreder situationen och återkommer med besked om uppföljning till dig som förälder. 

Comments are closed.