Vår profil

 

Muslimsk profil och hållbart tänkande

Vår förskola har muslimsk profil och vi arbetar för att barnen ska känna trygghet i den egna kulturella och religiösa bakgrunden. Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och delaktighet i sin egen kultur. Vi arbetar inkluderande för att alla barn ska känna delaktighet i det svenska samhället. Vi uppmärksammar de muslimska högtiderna, serverar halal mat, samt har inslag i verksamheten som reflekterar barnens muslimska bakgrund.

 

Varje år planterar vi kryddor, grönsaker, bär och blommor så att barnen ska få förståelse för naturens roll i våra liv. Vi planterar och jobbar under våren, sommaren och hösten. Vi vistas regelbundet i skog och natur och barnen får många tillfällen att bekanta sig med växtlighet, djur och insekter och öka förståelsen för naturens kretslopp. Vi sorterar vårt avfall och respekt för miljön och våra resurser är en genomgående tanke i vår verksamhet.

 

SANYO DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

Lämna ett svar